Left Banner

Left Banner

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek - pakiet 10 zeszytów - 1

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek - pakiet 10 zeszytów

310,00 zł
Brutto
szt.
Dostępny natychmiast

Opracowany materiał jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Skład pakietu:

 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź - część 1
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - część 2
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż - część 3
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych - część 4
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, li, r - część 5
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi - część 6
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) - część 7
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi - część 8
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) - część 9
 • Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę - część 10

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź - część 1

Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarnobiałych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek ś, ź, ć, dź i utrwaleniu ich w sylabach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz - część 2

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek s, z, c, dz i utrwaleniu ich w sylabach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż - część 3

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych - część 4

Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.

 • Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż.
 • Opozycje głosek przedniojęzykowo-zębowych s, z, c, dz i środkowojęzykowo-dziąsłowych ś, ź, ć, dź.
 • Opozycje głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych sz, ż, cz, dż i środkowojęzykowych ś, ź, ć,dź.
 • Opozycje głosek zwartoszczelinowych c, cz, ć, dz, dż, dź i szczelinowych s, sz, ś, z, ż, ź

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, li, r - część 5

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek l, r w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek l, r i utrwaleniu ich w sylabach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi - część 6

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek k, ki, g, gi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu głosek k, ki, g, gi i utrwaleniu ich w sylabach.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) - część 7

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) i utrwaleniu ich w sylabach. Utrwalenie artykulacji możemy wspomagać, wykorzystując analizator wzrokowy.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi - część 8

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek p, pi, b, bi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek p, pi, b, bi i utrwaleniu ich w sylabach. Utrwalenie artykulacji możemy wspomagać, wykorzystując analizator wzrokowy.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) - część 9

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni, ń w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek t, d, m, mi, n, ni, ń i utrwaleniu ich w sylabach. Utrwalenie artykulacji możemy wspomagać, wykorzystując analizator wzrokowy.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę - część 10

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy samogłosek ustnych "a", "o", "u", "e", i, "y" oraz nosowych ą, ę w sylabach, wyrazach dźwiękonaśladowczych, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Materiał ćwiczeniowy do samogłosek ą, ę obejmuje wyrazy, w których zachowana jest pełna nosowość, tj. przed spółgłos­kami szczelinowymi "f", "w", "s", "z", "sz", "rz" (ż), ś, (si), "ź" (zi) oraz w wygłosie absolutnym (na końcu wyrazu) w przypadku samogłoski "ą".

Materiał należy wykorzystywać po wywołaniu samogłosek w izolacji. Utrwalanie wymowy można wspomagać, wykorzystując analizator wzrokowy, oznaczając kolorem czerwonym ćwiczone samogłoski.

Szczegółowe informacje

Autor
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Format
A4
Okładka
miękka

Może wzbudzić zainteresowanie

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek - pakiet 10 zeszytów

Napisz swoją opinię