Wychowanie fizyczne - plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, klasa 6 - 1
 • Wychowanie fizyczne - plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, klasa 6 - 1

Wychowanie fizyczne - plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, klasa 6

do autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego WARTOŚCI I AKTUALIZACJE dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Korepetytor
Wydawnictwo
Korepetytor open_in_new
Autor
Alicja Romanowska open_in_new
Data wydania
2019
ISBN
9788364825705
Format
A5 (poziomy)
Stron
182
Okładka
miękka
Nr katalogowy
31397
42,00 zł
Brutto
Ilość
Dostępny natychmiast

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej do autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego Wartości i aktualizacje dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Klasa VI.

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego dla klasy szóstej szkoły podstawowej – to ostatnia część poradnika metodycznego WARTOŚCI I AKTUALIZACJE, przygotowanego dla klas od IV do VIII szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego.

W tym opracowaniu została uwzględniona podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dziennik Ustaw z 2018 roku, poz. 1679).

Plan dostosowany jest do Autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego o takim samym tytule WARTOŚCI i AKTUALIZACJE. Ideą tego programu jest przygotowanie ucznia do wykonywania czynności dnia codziennego bez sprawnościowych barier, „ochoczo i z wigorem”. Przykładowy plan jest propozycją ukazującą, jak można realizować działania z zakresu edukacji fizycznej oraz w jaki sposób tę edukację kierować ku wartościom, aby właściwie ukształtować aktywną postawę wychowanka.

Spis treści

Wprowadzenie
Miejsce wartości patriotycznych w procesie wychowania fizycznego
Treści kształcenia z podstawy programowej dla klasy ósmej
Rozłożenie liczby godzin wychowania fizycznego w klasie ósmej

I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna

 1. Kształtowanie umiejętności diagnozowania rozwoju fizycznego, wydolności i sprawności fizycznej
 2. Kształtowanie sprawności kondycyjnej
 3. Kształtowanie sprawności koordynacyjnej
 4. Kształtowanie sprawności funkcjonalnej

II. Aktywność fizyczna

 1. Kształtowanie umiejętności sportowych
 2. Kształtowanie umiejętności z koszykówki
 3. Kształtowanie umiejętności z siatkówki
 4. Kształtowanie umiejętności z piłki ręcznej
 5. Kształtowanie umiejętności z piłki nożnej
 6. Kształtowanie umiejętności gry w ringo
 7. Kształtowanie umiejętności lekkoatletycznych
 8. Kształtowanie umiejętności gimnastycznych
 9. Kształtowanie umiejętności tanecznych
 10. Kształtowanie umiejętności ze sportów zimowych
 11. Kształtowanie umiejętności z tenisa stołowego

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej

 1. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa
 2. Kształtowanie odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i drugiego człowieka
 3. Kształtowanie umiejętności bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych

IV. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej

 1. Przykładowe zasady oceniania z wychowania fizycznego
 2. Zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

Zobacz także