Wychowanie fizyczne - plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, klasa 4 - 1 Wychowanie fizyczne - plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, klasa 4 - 1

Wychowanie fizyczne - plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, klasa 4

Indeks:

39,90 zł
Brutto

do autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego WARTOŚCI I AKTUALIZACJE dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Ilość
Dostępny natychmiast

Ten produkt kupiono w tym roku:
46x

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego dla klasy czwartej szkoły podstawowej - jest to pierwsza część poradnika metodycznego WARTOŚCI I AKTUALIZACJE, przygotowanego dla klas od IV do VIII szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego.

W tym opracowaniu została uwzględniona podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017r., poz. 356).

Przykładowy plan pracy dydaktycznej i wychowawczej dla klasy czwartej jest tak skonstruowany, aby w głównej mierze uwzględniać cele kształcenia ogólnego, zalecane warunki i sposób realizacji, ujęte w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz wprowadzać ucznia w świat pozytywnych wartości przedmiotowych i wartości moralnych.

Do każdego tematu lekcji (zadania głównego lekcji) zostały precyzyjnie określone zadania szczegółowe z zakresu: wiedzy, umiejętności i sprawności, edukacji zdrowotnej oraz kompetencji społecznych, które uczeń winien zdobyć na tym etapie kształcenia. Wymagania szczegółowe w zakresie wiedzy, sprawności i umiejętności, kompetencji społecznych i edukacji zdrowotnej, zawarte są w obrębie trzech bloków tematycznych (zgodnie z nową podstawą programową wychowania fizycznego). Stąd też podział treści nauczania (w tym jednostek lekcyjnych) na rozdziały:

Rozdział I - Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna;
Rozdział II - Aktywność fizyczna;
Rozdział III - Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.

Treści z bloku tematycznego Edukacja zdrowotna oraz Kompetencje społeczne, analogicznie do programu nauczania, zostały przyporządkowane treściom trzech pierwszych bloków tematycznych. Oznacza to, że wymagania szczegółowe z Edukacji zdrowotnej powinny być realizowane podczas zadań ruchowych. Również kształtowanie postaw uczniów (kompetencji społecznych) winno przebiegać w całym procesie wychowania fizycznego i być nadrzędnym jego celem.

Do każdej zaproponowanej lekcji (do 128 tematów) przyporządkowane są numery podstawy programowej (zgodnie z zapisem w dzienniku elektronicznym synergia-librus). Treści podstawy programowej mają swoją symbolikę:

  • treści nauczania z trzech pierwszych bloków tematycznych (Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna, Aktywność fizyczna, Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej) mają zapis czcionką standardową, np. E2-PODST-WF-2.0-KLIV-I.1.1;
  • treści nauczania z bloku tematycznego - Edukacja zdrowotna - mają zapis czcionką pogrubioną, np. E2-PODST-WF-2.0-KLIV-IV.2.1;
  • treści nauczania w zakresie Kompetencji społecznych - mają zapis kursywą, np. E2-PODST-WF-2.0-KLIVVIII-I.1.

Do każdej jednostki lekcyjnej przyporządkowane są numery podstawy programowej z powyższych trzech grup tematycznych. W zamyśle ma to ułatwić nauczycielom monitorowanie realizacji poszczególnych treści podstawy programowej. Jednocześnie wskazuje, że na każdej jednostce lekcyjnej można realizować treści ze wszystkich bloków tematycznych tej podstawy. Należy jednak pamiętać, że podane w tabeli numery podstawy programowej nie są jedynymi, które można dobrać do realizacji, natomiast są - możliwymi i niezbędnymi.

Opis

Wydawnictwo
Korepetytor
Autor
Alicja Romanowska
Data premiery
2017
Format
A5 (poziomy)
Okładka
miękka

Specyficzne kody

Inne produkty z tej kategorii

18 inne produkty w tej samej kategorii:

chat Komentarze (0)