Wartości i aktualizacje. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej - 1
  • Wartości i aktualizacje. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej - 1

Wartości i aktualizacje. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Wydawnictwo
Korepetytor open_in_new
Autor
Alicja Romanowska open_in_new
Data wydania
2017
ISBN
978-83-64825-49-1
Format
A5
Stron
156
Okładka
miękka
Nr katalogowy
29877
29,90 zł
Brutto
Ilość
Dostępny natychmiast

Tagi:
|

Prezentowany program nauczania z wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Jest to nowelizacja Autorskiego programu nauczania "Wychowanie fizyczne bliższe wartościom" dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017 r., poz. 356) zostały określone nowe podstawy programowe dla publicznych szkół. Wprowadzona reforma wymaga weryfikacji programów nauczania i dostosowania ich do znowelizowanych podstaw programowych.

Program nauczania z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII pt. WARTOŚCI I AKTUALIZACJE jest właśnie takim znowelizowanym i spójnym dokumentem programowym.