To nie takie trudne. Zbiór zadań i testy przygotowujące do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym - matura 2015 - 1
  • To nie takie trudne. Zbiór zadań i testy przygotowujące do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym - matura 2015 - 1

To nie takie trudne. Zbiór zadań i testy przygotowujące do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym - matura 2015

Dla Szkoły
Wydawnictwo
Dla Szkoły open_in_new
Autor
Maria Żurek-Etgens, Barbara Podobińska open_in_new
Data wydania
2013
ISBN
978-83-88396-81-6
Stron
196
Nr katalogowy
25515
23,50 zł
Brutto
Ilość
Dostępny natychmiast

Tagi:
|
Zgodnie z Informatorem o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015 arkusz egzaminacyjny będzie składać się z trzech grup zadań.
I grupa będzie zawierać zadania zamknięte punktowane w skali 0-1.
II grupa będzie zawierać zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią, w których ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź. Zadania te będą punktowane w skali 0-2, 0-3 albo 0-4.
III grupa będzie zawierać zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, w których zdający w szczególności ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te będą punktowane w skali 0-5, 0-6 albo 0-7.

W zbiorze znajdują się zadania wszystkich typów. Można z niego korzystać już od pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Oczywiście nie wszystkie zadania i nie z każdego działu każdy uczeń rozwiąże od razu. Musi do nich wracać w miarę zdobywania kolejnych wiadomości i umiejętności. Wskazówki w odpowiedziach mogą mu w tym pomóc.

Zbiór zawiera zadania przygotowawcze, zestawy po klasie pierwszej i po klasie drugiej ze schematami oceniania oraz krótkie sprawdziany wyłącznie z zadaniami zamkniętymi i z zadaniami z kodowaną odpowiedzią. Na początku każdego działu znajduje się krzyżówka, szyfrogram, domino albo test, rozwiązanie których pozwoli powtórzyć wiadomości i ułatwi pracę z zadaniami z kodowaną odpowiedzią.

W przygotowaniu jest drugi zbiór zadań, w którym znajdą się zestawy maturalne zgodne z obowiązującym informatorem wraz ze schematami oceniania.