Makaton. System wspomagania komunikacji gestem i obrazem 1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Makaton. System wspomagania komunikacji gestem i obrazem

W książce podjęto problem zastosowania metody Makaton w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii sfery komunikacji dzieci z zespołem Downa i z innymi kategoriami niepełnosprawności.

78,00 zł Brutto

74,29 zł Netto

Regulamin sklepu
Polityka prywatności
Dostawa i zwroty

Makaton. System wspomagania komunikacji gestem i obrazem

Publikacja jest próbą opisania procesu badawczego opracowania polskiej wersji Makatonu jako jednego ze sposobów usprawniających porozumiewanie się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ukazania jej wartości w oddziaływaniu edukacyjno-terapeutycznym osób z CCNs. Ze względu na złożoność tego procesu jego realizacja została podzielona na etapy opisane w kolejnych rozdziałach książki.

Rozdział I dotyczy zagadnień w perspektywie historycznej:

 • Przedstawiono w nim treści opisujące rozwój usług AAC w świetle uwarunkowań naukowych, technologicznych i społecznych na podstawie literatury przedmiotu.
 • Pokazano interdyscyplinarny charakter komunikacji alternatywnej, jej motywy oraz potrzeby, z których ta dziedzina wyrosła, a także jej wartość jako podejścia interwencyjnego w terapii osób z CCNs.
 • Na tle kształtującej się interwencji AAC zaprezentowano również koncepcję brytyjskiej metody Makaton oraz zarys początków komunikacji alternatywnej w Polsce. Celem tego historycznego przeglądu jest pełniejsze zrozumienie zasadności opracowania polskiej wersji Makatonu.

Rozdział II:

 • Omówienie procesu badawczego metody Makaton wraz z etapami jej tworzenia oraz doboru słownictwa, znaków manualnych i adaptacji znaków graficznych zgodnie ze specyfiką języka polskiego i uwarunkowaniami socjo-kulturowymi.

Rozdział III:

 • Przedstawiono opis empirycznego opracowania polskiego słownictwa podstawowego i znaków manualnych z grupą badawczą specjalistów i rodziców dzieci z CCNs.
 • Zaprezentowano treści dotyczące użytkowników metody oraz opisano miejsce Makatonu wśród języków i systemów migowych w Polsce.

Rozdział IV prezentuje badawczą weryfikację (ilościową i jakościową) słownictwa podstawowego Makatonu:

 • wersję słownikową,
 • opis i organizację badań, w tym szkoleń dla specjalistów i nauczycieli,
 • wyniki przeprowadzonych badań własnych.

Rozdział V:

 • Opis eksperymentalnego sprawdzenia (z grupą badawczą dzieci z zespołem Downa, z podziałem na grupę kontrolną i eksperymentalną) skuteczności polskiej wersji Makaton (znaków manualnych i słownictwa podstawowego) jako narzędzia wspomagającego porozumiewanie się dzieci w zależności od rodzaju komunikatu, wieku i płci.
 • Wyniki analiz ilościowych i ich interpretację wzbogacono analizami jakościowymi.
 • Zarys programu szkoleniowego przeprowadzonego z rodzicami i specjalistami w zakresie posługiwania się Makatonem w codzienności.

Rozdział VI:

 • Dyskusja i omówienie wyników obu kilkuletnich badań – dotyczących opracowania polskiej wersji Makatonu i eksperymentalnego sprawdzenia jej skuteczności.
 • Ukazanie ich implikacji dla teorii i praktyki rehabilitacyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z CCNs.

Na zakończenie przedstawiono zarys zmian, które zaszły w obszarze komunikacji AAC, jak również wyzwania, które nadal przed nią stoją.

Makaton. System wspomagania komunikacji gestem i obrazem

„Problematyka komunikacji alternatywnej już od wielu dziesięcioleci plasuje się na ważnych pozycjach wśród zainteresowań teoretyków oraz praktyków związanych z obszarem edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dodatkowo obarczonych trudnościami w sferze porozumiewania się.
[...] Niniejsze opracowanie to bardzo szczegółowa, obszerna relacja z badań własnych wykorzystujących bogaty repertuar metod badań naukowych, przede wszystkim studia nad rodzimą i obcą literaturą przedmiotu oraz eksperyment pedagogiczny.
W książce w sposób wysoce kompetentny, interesujący, rzetelny, naukowy podjęto niezwykle istotny, wymagający głębszych dociekań empirycznych problem zastosowania metody Makaton w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii sfery komunikacji dzieci z zespołem Downa, jak również dzieci z innymi kategoriami niepełnosprawności, szczególnie we wczesnym okresie ich rehabilitacji”.

Z recenzji dr hab. Marzenny Zaorskiej, prof. UMK

9788380959194
9788380959194
9788380959194
Wydawnictwo
Oficyna Wydawnicza Impuls
Autor
Bogusława Beata Kaczmarek
Data premiery
2021
ISBN
9788380959194
Format
160x235
Stron
340
Okładka
miękka
Nr katalogowy
32299
Zobacz także
chat Komentarze (0)