• -7%
Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych - 1
  • Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych - 1

Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

Wydawnictwo
Oficyna Wydawnicza Impuls open_in_new
Autor
Alicja Maurer open_in_new
Data wydania
2017
ISBN
9788380953079
Format
A4
Stron
234
Okładka
miękka
Nr katalogowy
3070
48,00 zł
44,64 zł Zniżka 7%
Brutto
Ilość

Część teoretyczna tego opracowania ma na celu przybliżenie nauczycielom, logopedom, a także rodzicom pojęcia świadomości fonologicznej i jej znaczenia w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Wyjaśnia ona pojęcia słuchu fonematycznego, będącego podstawą opanowania języka mówionego. Program ten ma za zadanie ułatwić dzieciom uzmysłowienie sobie fonologicznej podzielności słów oraz osiągnięcie umiejętności reprezentowania dźwięków mowy za pomocą liter alfabetu. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi od 3 roku życia. Polecany jest dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, ale również logopedów, pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców i studentów. Zawiera przykładowy wykaz literatury dziecięcej, który pomoże rodzicom i nauczycielom wprowadzić dzieci w świat dźwięków mowy poprzez organizowanie proponowanych zabaw słownych. Materiał słowny podręcznika sprzyja koncentrowaniu uwagi dzieci na formie dźwiękowej słów. Ćwiczenia z rymami koncentrują uwagę dziecka na dźwiękach rymujących się słów, uczą rozpoznawania rymów oraz ich tworzenia.
"Zabawy z rymami" kształtują i rozwijają wrażliwość dzieci na ogólnie ujmowane różnice i podobieństwa fonologiczne w toku interakcji z nauczycielem i grupą dzieci.
"Głoski rozpoczynające i kończące słowa" stanowią zestaw ćwiczeń ułatwiający przejście od umiejętności wyodrębniania cząstek wewnątrzsylabowych (rymów, aliteracji) do rozpoznawania fonemów. „Głoska a litera” poświęcona jest kształtowaniu umiejętności podziału słów na głoski oraz łączeniu głosek w słowa.