Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela

Wydawnictwo
Difin open_in_new
Autor
Renata Naprawa, Alicja Tanajewska open_in_new
Data wydania
2014
ISBN
9788379303236
Format
155x230
Stron
228
Okładka
miękka
Nr katalogowy
26490
45,00 zł
Brutto
Ilość

 

Darmowa dostawa od 120 zł na terenie RP

Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi.

W szerokim zakresie omówiono zagadnienia dotyczące podziału zdolności oraz cech charakteryzujących uczniów uzdolnionych. Opracowano przykładowe programy edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej oraz programy wychowania fizycznego dla zdolnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

W treści książki znajduje się także charakterystyka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z uwzględnieniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.