• Obniżka

Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną...

Wydawnictwo
Harmonia open_in_new
Autor
Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska open_in_new
Data wydania
2010
ISBN
978-83-7134-412-1
Format
B5
Stron
248
Okładka
miękka
Nr katalogowy
20167
18,00 zł
16,20 zł Zniżka 10%
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Niniejszy program jest ułożony w oparciu o podstawę programową Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) z dnia 23 grudnia 2008 roku. Obejmuje on różne sfery działań, które zawierają określone cele operacyjne i są przeznaczone do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Proponowany program umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwala na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci.

Układ treści kształcenia i obszarów ma charakter spiralny. Do poszczególnych działów programu powraca się w każdym cyklu edukacji i rozszerza się zakres zakładanych osiągnięć, za każdym razem uwzględniając zasadę stopniowania trudności, w celu wyposażenia wychowanków w umiejętności, sprawności i nawyki pozwalające im porozumieć się z otoczeniem werbalnie i pozawerbalnie, zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia potrzeb życiowych, być zaradnym w codziennej egzystencji (adekwatnie do indywidualnego poziomu rozwoju), kierować swoim zachowaniem w miejscach publicznych, uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami społeczeństwa. Programy są skonstruowane tak, by korzystająca z nich osoba mogła dostosować je do indywidualnych możliwości wychowanków.

Proponowany program zawiera zadania szkoły, cele rewalidacyjne i edukacyjne, procedury osiągania celów rewalidacyjnych, wybór metod pracy oraz treści kształcenia opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ukierunkowany jest na dziecko niepełnosprawne oraz jego potrzeby.

Obejmuje trzy obszary:

  • Obszar I – Obsługiwanie samego siebie: "Ja z samym sobą"
  • Obszar II – Uspołecznienie: "Ja i otoczenie"
  • Obszar III – Rozwijanie sprawności i umiejętności: "Ja w środowisku szkolnym" oraz programy: wychowawczy, profilaktyczny, edukacji regionalnej, ścieżek edukacyjnych.