Edu-Jurczyszyn - multimedia, część 2. Program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach... (płyta CD)

455,00 zł
Brutto
Ilość

 

Darmowa dostawa od 120 zł na terenie RP

Uwaga!
Ze względu na specyfikę programu czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.
Zamówienia realizujemy tylko i wyłącznie na przedpłatę lub płatność elektroniczną.

Pomorskie Centrum Terapii przedstawia program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Za pośrednictwem programu można przygotować rozbudowaną diagnozę oceny funkcjonowania badanego.

PROGRAM ZAWIERA:

Procedury oceniające funkcjonowanie w zakresie: umiejętności wykonawczych, komunikatywności, adaptacji do pracy, ocenę samodzielnego funkcjonowania oraz ocenę zachowań interpersonalnych.

Ocena podopiecznego przeprowadzana jest w 3 obszarach, w tym: w obszarze bezpośredniej obserwacji diagnosty, obszarze szkoła/praca, w obszarze dom.

Druki z wyliczeniami i wykresami wyników diagnozy można wygenerować z programu po wcześniejszym wpisaniu poszczególnych not z diagnozy. Program tworzy wydruki automatycznie bez ręcznego wyliczania. Po przyciśnięciu jednego klawisza wyniki będą przygotowane w całości.

Opis do diagnozy: po wypełnieniu wszystkich not oraz uzyskaniu poszczególnych wykresów diagnostycznych, program automatycznie przygotuje również opis diagnozy odnoszący się do naniesionych wyników. W opisie znajdą się dane podopiecznego oraz podsumowanie wyników.

Wskazania do terapii: w opisie diagnozy w przypadku występowania deficytów generowane są z programu propozycje wskazań do terapii. Wskazania te można zmienić według własnych propozycji lub pozostawić wskazania wcześniej przygotowane.

Opcja drukowania: wszystkie druki diagnozy można wydrukować i stworzyć profesjonalną dokumentację podopiecznego.

Baza danych: program daje możliwość przygotowania bazy danych podopiecznego oraz archiwizacji przygotowanych diagnoz.

Placówki dla których przygotowano program:

  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
  • Zespoły Szkół Specjalnych - gimnazja,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Organizacje