• -7%
Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci - 1 Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci - 1

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci

Indeks: 9788380956551

40,00 zł
37,20 zł Zniżka 7%
Brutto

Podjęta w monografii problematyka jest niezwykle ważna z perspektywy adekwatności oddziaływań edukacyjnych kierowanych do grupy dzieci i młodzieży zdolnej.

Procesami wychowania, kształcenia i samokształcenia, „sprzyjających rozwojowi zdolności człowieka w cyklu całego jego życia” zajmuje się pedagogika zdolności (giftedchild pedagogy). Transformacja potencjału zdolnościowego dziecka w dojrzały talent jest procesem rozciągniętym w czasie i warunkowanym szeregiem czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które mogą go wspierać albo ograniczać.

Rodzice jako pierwsi mogą dostrzec najwcześniejsze nawet przejawy dziecięcych zdolności i to oni na ogół wprowadzają swoje córki i synów w określoną dziedzinę aktywności, wzmacniając ich zainteresowania nią. W kolejnych zaś etapach transformacji potencjału zdolnościowego mogą budować motywację swego dziecka i jego wytrwałość w dążeniu do postawionych celów, jak i rozwijać jego kompetencje społeczne, ale i zapewniać wsparcie finansowe, organizacyjne oraz emocjonalne. Rodziny uczestniczące w prezentowanym projekcie badawczym odegrały rolę stymulującą rozwój zdolności swoich córek i synów.

Zawarte w monografii analizy mogą stać się inspiracją dla praktyków – pedagogów, nauczycieli i innych osób związanych z tworzeniem oferty edukacyjnej, adresowanej do dzieci i młodzieży zdolnej – zainteresowanych budowaniem form współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Opisane tu doświadczenia rodzin, towarzyszących dzień po dniu swoim zdolnym córkom i synom w ich procesach rozwojowych, stać się mogą cenną wskazówką dla innych rodziców.

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono tendencje dominujące we współczesnym rozumieniu istoty zdolności, ich genezy i rozwoju. Autorka przyjęła założenie o rozwojowym charakterze zdolności, definiując je za F. J. Mönksem jako pewien potencjał do uzyskania wysokich lub bardzo wysokich osiągnięć w jednej lub kilku dziedzinach aktywności. Chcąc zaakcentować kontekst czasowy zjawiska zdolności w tytule monografii używa terminów „odkrywanie” i „rozwijanie” w odniesieniu do procesów diagnozowania i kształcenia zdolności, analizowanych na gruncie pedagogiki zdolności, jako kluczowych etapów wszelkich działań edukacyjnych podejmowanych z myślą o dzieciach i młodzieży zdolnej.

W rozdziale drugim monografii odnosi się do dotychczasowych eksploracji badawczych podejmujących próby scharakteryzowania różnych wymiarów środowiska rodzinnego osób zdolnych oraz jego roli w rozwoju dziecięcych potencjalności. Jak wykazała powyżej, w swoim rozumieniu rodziny bazuje na podejściu systemowym, traktując ją jako dynamiczny system wzajemnych sprzężeń. Kolejny rozdział odsłania założenia ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne, które legły u podłoża opisywanego w monografii projektu badawczego.

Przedstawia tu uzasadnienie dokonanych wyborów oraz szczegółowy opis zastosowanego instrumentarium (indywidualnego wywiadu pogłębionego), jak również zasady konstruowania próby badawczej. I wreszcie trzy kolejne rozdziały przedstawiają konstruowany w rodzinie obraz zdolności córek i synów oraz ukazują doświadczenia rodzin związane z odkryciem potencjałów zdolnościowych dzieci wraz z podjętymi działaniami wspierającymi ich rozwój.

Przedstawione tu wyniki badawcze wpisują się w polskie i światowe eksploracje, zmierzające do nakreślenia obrazu rodzin wychowujących dzieci i młodzież zdolną i ich roli w procesach transformacji dziecięcych zdolności. Odsłaniają ich fenomen ukryty w codziennych, zwyczajnych praktykach rodzinnych wraz z przemianami, jakie im towarzyszą. Zaprezentowane wyniki pozwalają też na uchwycenie atrybutów badanych rodzin upodabniających je do wyróżnionych przez Kevina Rathunde’a rodzin autotelicznych, które przygotowują swoje dzieci do czerpania zadowolenia i satysfakcji z życia, dając im tym samym szanse na doświadczanie stanu „przepływu” (flow) odkrytego i opisanego przez M. Csikszentmihalyiego. Zdaniem tego autora osoby, które nie przeżywają takich stanów emocjonalnych rzadko są w stanie przekraczać granice tego, co już poznane, dokonane.

9788380956551

Opis

Wydawnictwo
Oficyna Wydawnicza Impuls
Autor
Małgorzata Stańczak
Data premiery
2019
ISBN
9788380956551
Format
B5
Stron
292
Okładka
miękka

Specyficzne kody

20 inne produkty w tej samej kategorii: