Nowe produkty

Nowy
Maraton sylabowy
Ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową i wzrokową u dzieci.
44,10 zł
Nowy
Czasowniki
Pomoc, która może zostać zastosowana w terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych oraz w stymulacji rozwoju mowy dziecka zdrowego lub podczas nauki języka polskiego jako obcego.
72,00 zł
Nowy
Memory matematyczne
Prosta i dobrze znana gra pamięciowa. Można ją wykorzystywać podczas zajęć rewalidacyjnych, a także w czasie edukacyj­nych zabaw w domu.
45,00 zł
Nowy
Trening prawej i lewej półkuli mózgu
Pomoc zawiera ćwiczenia z zakresu polimodalnej terapii poznawczej. Rozwija i utrwala umiejętności motoryki ręki, koordynacji wzrokowo-ruchowej i grafopercepcji.
153,00 zł
Nowy
Wielka wyprawa Połykacza Liter
To wartościowa lektura zarówno dla dzieci, które niebawem rozpoczną edukację szkolną, jak i dla uczniów klas I–III.
18,00 zł