Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Kategoryzacja

Wydawnictwo
WIR open_in_new
Autor
Marta Korendo, Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys open_in_new
Data wydania
2009
ISBN
978-83-89807-75-5
Format
A4
Okładka
twarda
Nr katalogowy
18517
92,00 zł
Brutto
Ilość

Kategoryzacja to zestaw ćwiczeń usprawniających procesy myślowe dzieci. Zdolność dokonywania kategoryzacji jest jednym z podstawowych wyznaczników inteligencji człowieka. Ta umiejętność pozwala dziecku zauważać związki miedzy określonymi elementami, a tym samym abstrahować reguły i porządkować według nich otaczający świat. Posiadanie tej sprawności warunkuje zdolność uczenia się języka oraz przyswajania zasad społecznych.

Proponowany zbiór ćwiczeń ułatwia stymulację procesów myślowych dzieci prawidłowo rozwijających się. Może także zostać wykorzystany w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, m.in. niesłyszącymi, autystycznymi, zagrożonymi dysleksją, dyslektycznymi oraz o obniżonej sprawności intelektualnej.