Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom - 1
  • Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom - 1

Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom

Lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum

Wydawnictwo
Klanza open_in_new
Autor
Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Wiśniewskiej open_in_new
Data wydania
2001
ISBN
8388644068
Format
B5
Stron
248
Okładka
miękka
Nr katalogowy
4414
19,00 zł
Brutto
Ilość
Dostępny natychmiast

Tagi:
|

Wprowadzanie uczniów w krąg rozważań o pryncypialnych, uniwersalnych, ogólnoludzkich wartościach to jedno z najbardziej eksponowanych zadań współczesnej edukacji polonistycznej. Książka jest zbiorem kilkunastu scenariuszy lekcji języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uwaga autorek skupia się na pobudzaniu wrażliwości uczniów na wartości kształtujące poziom relacji człowieka do świata, do drugiego człowieka, a także do siebie samego. Propozycje lekcji mają mocną podbudowę teoretyczną, głównie w postaci koncepcji pedagogicznej Carla Ransona Rogersa. Postuluje ona nauczanie i wychowanie skoncentrowane na osobie, traktuje ucznia jako jednostkę autonomiczną, niepowtarzalną i zasługującą na szacunek bez stawiania jakichkolwiek wstępnych warunków.

„Czynnikiem decydującym zarówno o doborze treści lekcji, jak i o sposobach edukacyjnego działania jest troska autorek o jakość ucznia, o jego podmiotową indywidualność i wielowymiarowość, nabywanie przezeń umiejętności poznawania siebie i swojego miejsca w świecie, samodzielnego uczenia się, rozbudzanie w nim ciekawości, chęci poznania niejako z jego przyzwolenia, a nie przymusu.
Autorki czuwają nad nieustannym stawaniem się ucznia istotą myślącą i wrażliwą, kreatywną i bogatą wewnętrznie. Pobudzają jego doznania estetyczne, refleksje. Wprowadzają na lekcje różne rodzaje indywidualnej swobodnej aktywności twórczej, w toku której uczeń nieustannie rozwija się i wzbogaca, samodzielnie myśli, przyjmuje postawę otwartą, tworzy siebie. Inicjują potrzebę ciągłego poszukiwania prawdy i mądrości, docierania do spraw najistotniejszych, do wzajemnego dzielenia się pasją drążenia w głąb, odkrywania, tworzenia i urzeczywistniania wartości.
Wraz z uczniem wędrują po nowych, otwierających się nieznanych szlakach, bawiąc się słowem, tekstem literackim, ruchem, gestem, ciałem, muzyką, plastyką. Rezygnują z jednostronności werbalizmu na rzecz dialogu, spotkania z uczniem. Bliski jest im kierunek: od nauczania do uczenia się”.
(fragm. wstępu)