Tęcza nad Bogdańcem. Korepetytor - księgarnia edukacyjna.pl
  • Tęcza nad Bogdańcem. Korepetytor - księgarnia edukacyjna.pl

Tęcza nad Bogdańcem. Materiały metodyczne do pracy z lekturą w klasach VII-VIII szkoły podstawowej

Wydawnictwo
Korepetytor open_in_new
Autor
Urszula Wykurz open_in_new
Data wydania
2018
ISBN
9788364825583
Format
A5
Stron
230
Okładka
miękka
Nr katalogowy
30662
33,08 zł
Brutto
Ilość
Dostępny natychmiast

 

Darmowa dostawa od 120 zł na terenie RP

Tęcza nad Bogdańcem to publikacja adresowana do nauczycieli uczących w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. Poradnik zawiera propozycje ćwiczeń do pracy z czterema lekturami: Oskar i pani Róża, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Krzyżacy, Stary człowiek i morze. Każdy tekst opracowany został według przyjętego kryterium metodycznego: porządkowanie informacji, świadome przetwarzanie uzyskanych wiadomości, formułowanie wniosków i hipotez badawczych, wykorzystanie strategii intertekstualnej. Moduły 1-3 zawierają zadania dotyczące elementów świata przedstawionego, natomiast w module 4 umieszczono karty pracy oraz testy ze znajomości lektury.

W zaproponowanych ćwiczeniach uczeń: gromadzi materiały do charakterystyki postaci, określa motywy postępowania bohaterów, dokonuje analizy środków wyrazu artystycznego wybranych tekstów kultury (utwór poetycki, plakat, piosenka, fragment powieści), tworzy wypowiedź w funkcji perswazyjnej, opracowuje mapę myśli, rozwiązuje diagram, szaradę anagramową, uzupełnia arkusz analizy SWOT, dokonuje deszyfracji komunikatów zapisanych kodem Cezara, uczestniczy w grze Challenges, utrwala wiadomości z zakresu składni, fleksji, fonetyki, słowotwórstwa, redaguje krótkie formy wypowiedzi (zaproszenie, ogłoszenie, notatka informacyjna, raport), buduje użytkowe formy wypowiedzi (list motywacyjny, podanie), a także tworzy wypowiedzi pisemne w dłuższych formach gatunkowych (opowiadanie, pamiętnik, artykuł, rozprawka, recenzja). W części czwartej uczniowie, pracując na przygotowanych kartach, doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania niezbędnych informacji oraz posługiwania się wiadomościami z zakresu świadomości językowej, rozwiązując zadania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, z luką, na dobieranie.

Prezentowane projekty łączy przyjęcie otwartej, twórczej postawy wobec literackiego paradygmatu, dzięki czemu uczeń ma możliwość rozwijania myślenia poprzez analogie, dokonywania transformacji oraz wykorzystania w praktyce szkolnej wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (przygotowanie wizytówek, biuletynów, prezentacji multimedialnych, sprawne poruszanie się w przestrzeni hipertekstowej).