Tęcza nad Bogdańcem. Materiały metodyczne do pracy z lekturą w klasach VII-VIII szkoły podstawowej - 1 Tęcza nad Bogdańcem. Materiały metodyczne do pracy z lekturą w klasach VII-VIII szkoły podstawowej - 1

Tęcza nad Bogdańcem. Materiały metodyczne do pracy z lekturą w klasach VII-VIII szkoły podstawowej

Indeks: 9788364825583

33,08 zł
Brutto
Ilość
Dostępny natychmiast

Ten produkt kupiono w tym roku:
5x

Tęcza nad Bogdańcem to publikacja adresowana do nauczycieli uczących w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. Poradnik zawiera propozycje ćwiczeń do pracy z czterema lekturami: Oskar i pani Róża, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Krzyżacy, Stary człowiek i morze. Każdy tekst opracowany został według przyjętego kryterium metodycznego: porządkowanie informacji, świadome przetwarzanie uzyskanych wiadomości, formułowanie wniosków i hipotez badawczych, wykorzystanie strategii intertekstualnej. Moduły 1-3 zawierają zadania dotyczące elementów świata przedstawionego, natomiast w module 4 umieszczono karty pracy oraz testy ze znajomości lektury.

W zaproponowanych ćwiczeniach uczeń: gromadzi materiały do charakterystyki postaci, określa motywy postępowania bohaterów, dokonuje analizy środków wyrazu artystycznego wybranych tekstów kultury (utwór poetycki, plakat, piosenka, fragment powieści), tworzy wypowiedź w funkcji perswazyjnej, opracowuje mapę myśli, rozwiązuje diagram, szaradę anagramową, uzupełnia arkusz analizy SWOT, dokonuje deszyfracji komunikatów zapisanych kodem Cezara, uczestniczy w grze Challenges, utrwala wiadomości z zakresu składni, fleksji, fonetyki, słowotwórstwa, redaguje krótkie formy wypowiedzi (zaproszenie, ogłoszenie, notatka informacyjna, raport), buduje użytkowe formy wypowiedzi (list motywacyjny, podanie), a także tworzy wypowiedzi pisemne w dłuższych formach gatunkowych (opowiadanie, pamiętnik, artykuł, rozprawka, recenzja). W części czwartej uczniowie, pracując na przygotowanych kartach, doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania niezbędnych informacji oraz posługiwania się wiadomościami z zakresu świadomości językowej, rozwiązując zadania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, z luką, na dobieranie.

Prezentowane projekty łączy przyjęcie otwartej, twórczej postawy wobec literackiego paradygmatu, dzięki czemu uczeń ma możliwość rozwijania myślenia poprzez analogie, dokonywania transformacji oraz wykorzystania w praktyce szkolnej wiadomości i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (przygotowanie wizytówek, biuletynów, prezentacji multimedialnych, sprawne poruszanie się w przestrzeni hipertekstowej).

9788364825583

Opis

Wydawnictwo
Korepetytor
Autor
Urszula Wykurz
Data premiery
2018
ISBN
9788364825583
Format
A5
Stron
230
Okładka
miękka

Specyficzne kody

20 inne produkty w tej samej kategorii:

chat Komentarze (0)