Czarodziejskie bajki. Scenariusze zajęć - 1
  • Czarodziejskie bajki. Scenariusze zajęć - 1

Czarodziejskie bajki. Scenariusze zajęć

do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym

Wydawnictwo
Klanza open_in_new
Autor
Ewa Wilamowska, Joanna Walczak open_in_new
Data wydania
2005
ISBN
8388644270
Format
B5
Stron
80
Okładka
miękka
Nr katalogowy
8757
15,00 zł
Brutto
Ilość
Dostępny natychmiast

Zaproponowany przez autorki program profilaktyczno-wychowawczy powstał przede wszystkim z myślą o dzieciach, które mają trudności z przezwyciężaniem sytuacji lękowych.

Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów klas młodszych szkoły podstawowej do tego, by lepiej rozumieli siebie i swoje uczucia, a poprzez zabawę nauczyli się współpracy oraz dostrzegania i szanowania odmienności innych osób.

Podczas zajęć dzieci uczą sie rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć własnych i cudzych. Uczą się też tolerancji i otwartości wobec innych ludzi. Podnoszą swoją wartość odkrywając swoje mocne strony.

Ćwiczenia skonstruowane są tak, aby dzieci kształciły umiejętność mówienia o sobie, o przeżywanych emocjach oraz potrafiły szukać wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowe cele programu:

  • budzenie aktywności i wytrwałości w pokonywaniu trudności życiowych,
  • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
  • kształcenie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w różnej formie,
  • kształcenie postawy opiekuńczej w stosunku do ludzi pokrzywdzonych,
  • uczenie tolerancji,
  • kształtowanie nawyków czytania „ku radości”, „dla poprawienia nastroju”,
  • kształtowanie emocjonalnego stosunku do bohaterów książek,
  • rozwijanie wyobraźni uczniów, inspirowanej tekstem literackim.