Język polski, środowisko - sprawdziany, klasa 2 - 1
  • Język polski, środowisko - sprawdziany, klasa 2 - 1

Język polski, środowisko - sprawdziany, klasa 2

Literat
Wydawnictwo
Literat open_in_new
Autor
Iwona Kowalska, Beata Guzowska open_in_new
Data wydania
2018
ISBN
9788381142434
Format
210x300
Stron
64
Okładka
miękka
Nr katalogowy
25848
9,50 zł
Brutto
Ilość

Tagi:
|

Sprawdziany, opracowane przez nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, przeznaczone są dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do samodzielnej pracy. Obejmują najważniejsze treści programowe edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej. Zadania w sprawdzianach zostały opracowane tak, aby dzieci, mimo kontroli, dobrze się bawiły i nie nużyły się.

Sprawdziany te umożliwią ocenę wiedzy i umiejętności ucznia, utrwalą i uporządkują wprowadzone wiadomości, wspomogą umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i kojarzenia faktów, rozwiną pamięć i poprawią koncentrację, korzystnie wpłyną na kreatywność ucznia, poprawią sprawność manualną i spostrzegawczość.

Sprawdziany zostały opracowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego należy je wykonywać według zaproponowanej kolejności. Mogą być wykonywane w czasie lekcji lub jako utrwalające zadania domowe. Czas wykonywania sprawdzianów należy dostosować do możliwości dzieci oraz etapu edukacyjnego. Można je wykorzystać, pracując na różnych podręcznikach.

Wielokrotne powtarzanie zdobytych wiadomości i umiejętności zapewni dziecku doskonałe wyniki. Sukces w szkole pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój.