Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 3 - 1 Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 3 - 1

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 3

Indeks: 9788380857513

40,00 zł
Brutto

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 3.
Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności czytania, pisania oraz stosowania zasad gramatycznych i ortograficznych
przeznaczone są dla:

  • uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji polonistycznej,
  • uczniów z trudnościami w pisaniu, czytaniu oraz opanowaniu zasad ortograficznych i gramatycznych,
  • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej,
  • uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej,
  • uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej,
  • uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Alicja Tanajewska
nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada I i II stopień specjalizacji zawodowej (w zakresie nauczania początkowego). Wykłada na warsztatach szkoleniowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych oraz grantach kuratoryjnych dla nauczycieli. Od wielu lat pełni funkcję lidera zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz opiekuna nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Jest nauczycielem klas 1-3, prowadzi w szkole terapię pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne. Jest współautorką licznych publikacji dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas 4-6 i nauczycieli gimnazjum, dyrektorów szkół oraz dla terapeutów, oligofrenopedagogów i logopedów. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, jak również Medal KEN.

Renata Naprawa
nauczyciel dyplomowany, były konsultant do spraw pedagogiki specjalnej, wizytator Wydziału Pedagogiki Pozaszkolnej i Specjalnej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe na kierunkach: socjoterapia, wychowanie do życia w rodzinie i zarządzanie oświatą. Wykłada na warsztatach szkoleniowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych oraz grantach kuratoryjnych dla nauczycieli.
Jest wychowawcą i terapeutą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Współautorka licznych publikacji dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas 4-6 i nauczycieli gimnazjum, dyrektorów szkół oraz dla terapeutów, oligofrenopedagogów i logopedów.

9788380857513

Opis

Wydawnictwo
Difin
Autor
Renata Naprawa, Alicja Tanajewska
Data wydania
2020
ISBN
9788380857513
Format
A4
Okładka
teczka

Specyficzne kody

20 inne produkty w tej samej kategorii: