Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1 - 1 Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1 - 1

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1

Indeks: 9788380859043

40,01 zł
Brutto
Ilość

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania liter, sylab i wyrazów przeznaczone są dla:

  • dzieci z wychowania przedszkolnego,
  • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • uczniów z trudnościami w mówieniu i rozpoznawaniu, czytaniu liter, sylab otwartych i zamkniętych,
  • uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji polonistycznej,
  • uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej,
  • uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej,
  • uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej,
  • uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Spis treści:

Wstęp

A. Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej. Ćwiczenia na materiale literowym - wprawki w czytaniu

B. Rozpoznawanie, wskazywanie i czytanie liter, dwuznaków, trójznaków

C. Kształtowanie pojęcia litery jako znaku graficznego głoski

D. Rozpoznawanie i czytanie liter podobnych do siebie pod względem graficznym

E. Czytanie sylab otwartych i zamkniętych. Dywaniki sylabowe

Alicja Tanajewska
nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada I i II stopień specjalizacji zawodowej (w zakresie nauczania początkowego). Wykłada na warsztatach szkoleniowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych oraz grantach kuratoryjnych dla nauczycieli. Od wielu lat pełni funkcję lidera zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz opiekuna nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Jest nauczycielem klas 1-3, prowadzi w szkole terapię pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne. Jest współautorką licznych publikacji dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas 4-6 i nauczycieli gimnazjum, dyrektorów szkół oraz dla terapeutów, oligofrenopedagogów i logopedów.
Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, jak również Medal KEN.

Renata Naprawa
nauczyciel dyplomowany, były konsultant do spraw pedagogiki specjalnej, wizytator Wydziału Pedagogiki Pozaszkolnej i Specjalnej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe na kierunkach: socjoterapia, wychowanie do życia w rodzinie i zarządzanie oświatą. Wykłada na warsztatach szkoleniowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych oraz grantach kuratoryjnych dla nauczycieli.
Jest wychowawcą i terapeutą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Współautorka licznych publikacji dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas 4-6 i nauczycieli gimnazjum, dyrektorów szkół oraz dla terapeutów, oligofrenopedagogów i logopedów.

9788380859043

Opis

Wydawnictwo
Difin
Autor
Renata Naprawa, Alicja Tanajewska
Data premiery
2020
ISBN
9788380859043
Format
A4
Okładka
teczka

Specyficzne kody

20 inne produkty w tej samej kategorii:

chat Komentarze (0)