Inscenizacje i uroczystości

Baśnie dla przedszkolaków
Scenariusze inscenizacji kukiełkowych do przedstawienia dzieciom z konspektami zajęć, szablonami postaci i audiobookiem.
35,00 zł
Piękna nasza Polska cała
Zbiór scenariuszy zajęć i uroczystości o charakterze patriotycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym.
42,00 zł
Uroczystości szkolne "Na cztery pory roku"
Drugie, rozszerzone wydanie „Uroczystości szkolnych” to zbiór starych i nowych utworów zebranych w jednej książce. To wiersze i scenariusze drukowane dotąd...
34,50 zł