Ładnie mówię głoski Ś Ź Ć DŹ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: Ś Ź Ć DŹ - 1
 • Ładnie mówię głoski Ś Ź Ć DŹ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: Ś Ź Ć DŹ - 1

Ładnie mówię głoski Ś Ź Ć DŹ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: Ś Ź Ć DŹ

Wydawnictwo
Palatum open_in_new
Autor
Agnieszka Płusajska-Otto open_in_new
Data wydania
2009
Format
190x190
Okładka
pudełko
Nr katalogowy
17296
36,00 zł
Brutto
Ilość
Dostępny natychmiast

 

Darmowa dostawa od 120 zł na terenie RP

Sygmatyzm (łac. sigmatismus), czyli nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, to jedno z najczęściej spotykanych zaburzeń artykulacji. Wśród głosek, które mogą być realizowane niewłaściwie, należy wymienić szereg: Ś, Ź, Ć, DŹ. Głoski te w procesie rozwoju mowy dziecka pojawiają się już około drugiego roku życia. Jest to zatem najłatwiejszy szereg wśród głosek dentalizowanych. Dzieci stosują często głoski: Ś, Ź, Ć, DŹ w zastępstwie innych trudniejszych: S, Z, C, DZ, SZ, Ż, CZ, DŻ, ale mimo to części maluchów ich realizacja i tak przysparza spore trudności.

Z myślą o tych dzieciach powstała gra logopedyczna Ładnie mówię głoski Ś Ź Ć DŹ. Może ona być wykorzystywana na etapie utrwalania poprawnej artykulacji głosek: Ś, Ź, Ć, DŹ w wyrazach i zdaniach zarówno przez logopedów, pedagogów, jak też rodziców dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi. Ćwiczone głoski w proponowanych nazwach przedmiotów, zajmują różne pozycje wokaliczne i mają różne sąsiedztwo fonetyczne.

Dobierając wyrazy do gier, uwzględniono fakt, że dziecko, które ma problemy z artykulacją głosek: Ś, Ź, Ć, DŹ najczęściej ze względu na niedokończony rozwój mowy nie potrafi jeszcze poprawnie wymówić głosek: S, Z, C, DZ, SZ, Ż, CZ, DŻ oraz R. Zadbano o to, aby występowanie tych głosek w nazwach przedstawionych na obrazkach przedmiotów ograniczyć do minimum (tylko trzykrotnie występuje głoska C), co pozwala skoncentrować się na utrwalaniu szeregu ciszącego.

Ładnie mówię głoski Ś Ź Ć DŹ to 70 obrazków podzielonych na trzy zestawy. Podstawowa zasada gier, która polega na dobieraniu obrazków w pary, umożliwia wykorzystanie ich do wielu zabaw. Gry mają na celu doskonalenie artykulacji trudnych dla dziecka głosek oraz ćwiczenie ogólnej sprawności językowej.

ZALETY GIER:

 • aktywizują dziecko
 • stwarzają możliwość do wypowiadania się
 • uczą starannej wymowy
 • prowokują do mówienia głosek Ś, Ź, Ć, DŹ
 • ćwiczą analizę i syntezę głoskową wyrazów
 • przygotowują do nauki czytania i pisania
 • ćwiczą pamięć słuchową
 • rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową
 • rozwijają funkcje poznawcze (dają możliwość treningu uwagi i spostrzegawczości)
 • rozwijają umiejętność logicznego myślenia
 • rozwijają umiejętność koncentracji uwagi
 • dają możliwość poznania nowych przedmiotów - ich nazw i przeznaczenia
 • rozwijają umiejętność łączenia abstrakcyjnego przedmiotu z konkretem
 • dają okazję do rywalizacji, która mobilizuje
 • dają okazję do przeżywania uczucia radości z osiągniętego sukcesu lub uczą godzić się z przegraną
 • wyzwalają pozytywne emocje i motywacje do działania
 • zaspakajają potrzebę bycia podziwianym i chwalonym przez osoby znaczące