System Edukacji PUS

System Edukacji PUS (Pomyśl – Ułóż – Sprawdź) to system, który łączy naukę, zabawę i samokontrolę. Stanowi on skuteczną pomoc w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poszerza i utrwala wiedzę rozwijając aktywność poznawczą dziecka w procesie samokształcenia. Uczy wytrwałości w dążeniu do celu. Służy do nauki, zabawy i terapii indywidualnej i grupowej, w przedszkolu, w szkole i w domu.

Uniwersalny System Edukacji, który łączy w sobie naukę, zabawę i samokontrolę, wychowuje kształtując osobowość i charakter, uczy wytrwałości i samodzielności. Daje dziecku możliwość zdobycia, poszerzenia i utrwalenia wiedzy, w sposób aktywny i w pełni samodzielnie. PUS jest zabawką edukacyjną, która wywołuje u dziecka prawdziwą radość i satysfakcję z efektów samodzielnego działania. PUS przeznaczony jest dla dzieci od 4 do 12 lat, do pracy i zabawy indywidualnej i grupowej. Ceniony i polecany przez wychowawców, nauczycieli, terapeutów. Jest zalecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Był wielokrotnie nagradzany w kraju i na forum międzynarodowym.

System PUS obejmuje ponad 100 książeczek o różnej tematyce, zawierających zadania i ćwiczenia o różnym poziomie trudności.

Jak je wybierać, aby trafić w zainteresowania i możliwości dziecka? Aby pobudzić jego zainteresowania i zachęcić do samodzielnego rozwiązywania zadań?

Zawsze trzeba wziąć pod uwagę etap rozwoju, na jakim w danym momencie dziecko się znajduje; niekoniecznie trzeba kierować się jego wiekiem. Są przecież 4-latki, które potrafią czytać albo sprawnie liczyć, ale są i 8-latki, które z czytaniem mają problemy, a skupienie się na zadaniu arytmetycznym sprawia im spore trudności. Dlatego wybierając książeczki PUS nauczyciel lub rodzic powinien kierować się znajomością dziecka i wiedzą o tym, w jakim stopniu rozwinięte są u niego poszczególne umiejętności.

Dla łatwiejszego rozeznania w poziomie trudności książeczek występują one w dwóch formatach: podłużnym i tzw. zeszytowym. Książeczki podłużne są generalnie adresowane do dzieci młodszych – przedszkolaków, a książeczki w formacie zeszytowym kierowane są do dzieci starszych – uczniów.

Książeczki różnią się nie tylko formatem, ale także kolorami okładek. Książeczki w zielonych okładkach służą do ćwiczenia sprawności językowych (znajomość liter, nauka czytania, czytanie ze zrozumieniem, ortografia, gramatyka itp.). Książeczki w okładkach niebieskich to książeczki matematyczne, a te z okładkami pomarańczowymi wspierają rozwój koncentracji i logicznego myślenia. Sporadycznie pojawiają się książeczki z okładkami w innych kolorach, nie mających odniesienia do treści i poziomu trudności; należy wówczas kierować się podtytułem znajdującym się na okładce.

Numery na okładkach książeczek oznaczają kolejny tytuł w mini serii (np. „Dla przedszkolaków 1” i „Dla przedszkolaków 2”).

Tak wielotematyczna i rozbudowana seria nie mogłaby być zrealizowana bez udziału sztabu specjalistów. Wśród nazwisk autorów, którzy czuwali nad wysoką jakością materiałów edukacyjnych należy wymienić między innymi autorów takich jak:
  • Wiesława Śliwerska
  • Katarzyna Szura
  • Anna Sowińska
  • Maria Krupska
  • Bogusław Świdnicki
  • Dorota Pyrgies
  • Jadwiga Dejko
  • Małgorzata Chromiak

W przypadku wątpliwości co do poziomu trudności poszczególnych tytułów, warto skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, które doradzi i podpowie, jakie tytuły wybrać.