Krok po kroku.. mówię. Specjslista radzi. Seria artykułów. Etapy rozwoju mowy dziecka

  Lipiec 1, 2019

Krok po kroku.. mówię! to seria tekstów opisująca poszczególne etapy rozwoju mowy począwszy od poczęcia aż do osiągnięcia pełnej sprawności językowej. Wraz z Edukacyjna.pl będziemy podpowiadać jakie pomoce, materiały, zabawki i książki można wykorzystać, by wspomagać rozwój dziecka.


Cały cykl przechodzi właśnie reaktywację! Nowa szata graficzna, uaktualnione treści i bogatszy o moje doświadczenia logopedyczne dobór polecanych i wykorzystywanych w czasie pracy pomocy.Na rozwój dziecka już od momentu poczęcia należy patrzeć całościowo. Mały człowiek krok po kroku uczy się mowy, ruchu, zabaw, emocji, funkcjonowania w grupie, rozumienia, interpretowania bodźców, poznawania świata i tak dalej. Dlatego tak ważne jest mądre wspieranie dziecka, bycie współtowarzyszem oraz inicjatorem tego procesu, umożliwienie dziecku wielozmysłowego poznawania świata, by mogło się rozwijać i czerpać z niego to co najlepsze.

„Mowa i język rozwija się w sposób stadialny – oznacza to, że każde dziecko dojrzewa do określonego stadium rozwojowego w różnym, właściwym dla siebie czasie” (LOGOPEDA 1(7)/2009). Żadnego z etapów rozwoju mowy nie można pominąć, zróżnicowane może być jedynie tempo w jakim maluch nabywa nowych umiejętności, ale i te powinny mieć swój bliżej określony czas i miejsce, by móc stwierdzić, że rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo.

Proces posługiwania się językiem wydaje się więc być całkowicie naturalny i automatyczny, jednak u jego podstaw leży wiele złożonych mechanizmów i działań zachodzących w umyśle dziecka. Mowa stanowi niejako bazę dla procesów rozwojowych, wiąże się też z rozwojem myślenia, planowania oraz działania.

Nie zapominajmy jednak, że prawidłowy przebieg mowy jest wynikiem prawidłowo rozwiniętych czynności prymarnych (tych przed mową, którą zna i słyszy każdy z nas), to prawidłowe wzorce ssania, połykania, gryzienia i żucia, to prawidłowe oddychanie, to sposób i jakość jedzenia oraz picia. To także właściwy rozwój ruchowy, emocjonalny i społeczny. Jak widzicie mowa jest następstwem, wynikiem wielu składowych, a naszym zadaniem jako rodzica, opiekuna, terapeuty, nauczyciela jest ten rozwój rozsądnie wspierać.

Leon Kaczmarek podzielił rozwój mowy dziecka na cztery etapy:

Okres melodii (od narodzin do ukończenia 1. roku życia)

Okres wyrazu (od 1. do końca 2. roku życia)

Okres zdania (od 2. do końca 3. roku życia)

Okres swoistej mowy dziecięcej (od 3. do 6/7. roku życia)

Zgodnie z założeniami psychologii prenatalnej rozwój mowy rozpoczyna się jednak dużo wcześniej niż pojawia się pierwsze wypowiedziane słowo, dlatego ogromne znaczenie ma zapewnienie dziecku już od pierwszych chwil optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju.

Pamiętajcie, że odpowiednio dobrane zabawki to tylko dodatek, najważniejsza jest wiedza i świadomość (rodzica, opiekuna, terapeuty, nauczyciela) o wartości wczesnych oddziaływań, o konieczności bycia z dzieckiem dla dziecka, nie obok. Świadomość pozwala we właściwy sposób wspierać naturalny rozwój dziecka, daje możliwość już na bardzo wczesnym etapie dostrzec ewentualne nieprawidłowości, skonsultować się z odpowiednim specjalistą i działać, by ewentualne zaburzenia w jak najmniejszym stopniu wpływały na dalszy rozwój. Rabat dotyczy absolutnie całego asortymentu księgarni. Zapraszamy!

Krok po kroku... mówię. Specjslista radzi. Seria artykułów. Etapy rozwoju mowy dziecka. Pomoce logopedyczne