Left Banner

Left Banner

Edukacja domowa a biblioteki pedagogiczne

​Edukacja domowa a biblioteki pedagogiczne 

Jako księgarnia skupiająca się na publikacjach z zakresu wychowania, edukacji, pedagogiki i terapii staramy się na bieżąco śledzić najnowsze trendy i zmiany, jakie zachodzą zarówno w samej edukacji, jak i w podejściu do nauczania. Z wielkim zainteresowaniem obserwujemy między innymi obecny rozwój edukacji domowej. Nasilił się on zwłaszcza w ostatnich miesiącach, co spowodowane jest przede wszystkim doświadczeniami wielu rodzin z uczeniem się dzieci w formie online w trakcie pandemii. Wielu rodziców, którzy spędzali ten czas razem z dziećmi w domu, postanowiło wziąć sprawę edukacji w swoje ręce. 

Oferta księgarni Edukacyjna.pl 

Dlatego też i my budujemy obecnie naszą ofertę tak, żeby odpowiadać na potrzeby nie tylko nauczycieli, pedagogów i terapeutów, pracujących w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych, ale również rodziców, którzy zdecydowali się samodzielnie uczyć swoje dzieci. Każda z tych grup naszych klientów poszukuje nieco innych materiałów i pomocy edukacyjnych, a my każdego dnia wychodzimy im naprzeciw. 

Nauczanie w domu - gdzie rodzic-edukator może szukać wsparcia 

Rodzina, która podejmuje decyzję o przejściu na edukację domową, w pierwszej kolejności musi poszukać szkoły, do której formalnie zostanie zapisane dziecko i która przeprowadzać będzie dla niego roczne egzaminy. Czasem takie szkoły służą rodzinom w ED wielkim wsparciem, ale bywa i tak, że dzieci mają z nimi kontakt tylko raz w roku - właśnie podczas egzaminów. Poza tym za cały proces edukacyjny odpowiadają wyłącznie rodzice. Jednakże istnieją możliwości korzystania przez rodziny z ED z pomocy systemowych placówek edukacyjnych. Mowa tu o bibliotekach pedagogicznych. 

Biblioteki pedagogiczne 

Niewielu rodziców wie o ich istnieniu i orientuje się, czym te biblioteki się zajmują i jaka jest ich rola. To nie dziwi, gdyż biblioteki pedagogiczne służą wsparciem i pomocą głównie nauczycielom i studentom kierunków pedagogicznych. Są to placówki specjalistyczne, służące kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Gromadzą, opracowują i udostępniają zbiory dla potrzeb szeroko rozumianej edukacji. Jednakże, zwłaszcza w ostatnich latach, otwierają swoje podwoje szerzej i nie zamykają drzwi przed nikim. 

Biblioteki pedagogiczne a edukacja domowa 

Również rodzice-edukatorzy domowi mogą z istniejącą w swojej okolicy biblioteką pedagogiczną nawiązać kontakt i współpracę. A możliwości są tu naprawdę spore. Bo bibliotek pedagogicznych w całej Polsce jest obecnie ok. 250 (ich pełną listę można znaleźć tutaj)

Kadra bibliotek pedagogicznych jest wysoko wykwalifikowana. Zatrudnione w nich osoby posiadają wyższe wykształcenie bibliotekarskie; w większości przypadków mają także przygotowanie pedagogiczne. 

Aby się o tym przekonać, poprosiliśmy o rozmowę 

panią Halinę Świtlicką, 

kierownika prężnie działającej Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu, która jest jedną z filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób biblioteki pedagogiczne mogą wspierać edukację domową i rodziny decydujące się na tę formę nauczania. Zapraszamy do lektury całego wywiadu. 

Charakterystyka biblioteki pedagogicznej

Edukacyjna.pl: Pani Kierownik, proszę na początku powiedzieć, czym są biblioteki pedagogiczne i na czym polega ich specyfika. 

Halina Świtlicka: Biblioteki pedagogiczne z racji funkcji statutowych, jakie pełnią, służą przede wszystkim doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, ale również wspierają edukację informacyjną i kulturalną uczniów. Zadanie to realizujemy nie tylko poprzez gromadzenie i udostępnianie literatury naukowej i popularnonaukowej, ale także poprzez grupowe formy doskonalenia nauczycieli w postaci: spotkań, warsztatów, szkoleń oraz przez prowadzenie zajęć dla uczniów ze wszystkich etapów kształcenia z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej. 

O tym, jak szeroką i różnorodną działalność prowadzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie wraz z filiami, można się przekonać wchodząc na tę stronę

Biblioteka pedagogiczna z obszernym księgozbiorem o charakterze naukowym i popularnonaukowym ma wielkie znaczenie, zwłaszcza w miastach powiatowych, gdzie jest jedyną tego typu placówką. Dostępna jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, horyzonty myślowe, czyli uczącej się młodzieży, doskonalących się nauczycieli, a także rodziców. 

Biblioteka pedagogiczna - placówka nowoczesna 

Edukacyjna.pl: Czy funkcja i rola bibliotek pedagogicznych zmieniła się jakoś znacząco w ostatnich latach? 

: Rola bibliotek pedagogicznych pozostaje taka sama od prawie stu lat - być blisko nauczyciela, szkoły, ucznia. Dostosowywać się do ich potrzeb, wspierać i wykorzystywać swój potencjał, aby mogli oni jak najlepiej realizować swój rozwój osobisty i swoje zadania. Zmieniły się natomiast sposoby wypełniania tej misji. Tradycyjna rola biblioteki, czyli wypożyczanie książek, stało się zadaniem wyjściowym. Zmienił się sposób i zakres działań. Książka stała się podstawą, od której wszystko się zaczyna; dalej są rozmowy, spotkania, wystawy, szkolenia, warsztaty, konferencje, fora, media społecznościowe, webinary... A wszystko po to, aby jak najszerzej docierać do czytelnika z informacją, z wiedzą. 

Edukacyjna.pl: Czyli jesteście niezwykle aktywni i działacie w wielu różnych obszarach. A na ile kierowana przez panią biblioteka wprowadza nowoczesne metody pracy? Czy można powiedzieć, że wspólczesna biblioteka, a w szczególności biblioteka pedagogiczna, odchodzi powoli od swojej tradycyjnej roli, a staje się swoistym centrum edukacyjno-rozwojowo-kulturalnym? 

: Jak najbardziej. Biblioteka już dawno przestała być tylko "instytucją wypożyczającą książki", a stała sie nowoczesnym centrum edukacyjno-kulturalnym. Współczesna biblioteka to takie pięć w jednym:

  • jest brokerem informacji,
  • gromadzi i udostępnia zbiory,
  • organizuje spotkania kulturalne,
  • szkoli i dzieli się wiedzą i doświadczeniem,
  • prowadzi lekcje dla uczniów ze wszystkich poziomów edukacyjnych. 

Moja biblioteka również stara się sprostać tym wyzwaniom: organizujemy spotkania autorskie, wystawy, warsztaty, a obecnie również spotkania online, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, prowadzimy lekcje biblioteczne, używając do tego nowoczesnych narzędzi i programów. 

Edukacja domowa i jej miejsce w pracy biblioteki pedagogicznej

Edukacyjna.pl: A czy biblioteki pedagogiczne dostrzegają wzrastającą rolę alternatywnych dla tradycyjnej szkoły systemowej form edukacji i nauczania dzieci i młodzieży? Czy wprowadzają jakieś innowacje, realizują jakieś działania kierowane do osób zaangażowanych w proces edukacyjny, a nie będących nauczycielami szkół systemowych? 

: Oczywiście, dostrzegamy inne, niż tradycyjna szkoła systemowa, formy edukacji i nauczania dzieci i młodzieży. Przede wszystkim w miarę możliwości gromadzimy literaturę z tego zakresu. Ponadto, ponieważ jesteśy bibliotekami publicznymi, zapisać się do nas może każdy, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę, a więc rodzice również. I mamy takich rodziców, którzy szukają u nas fachowej literatury czy informacji. 

Jakiego wsparcia może od biblioteki pedagogicznej oczekiwać rodzic

Edukacyjna.pl: Proszę powiedzieć, czy rodzic, który zdecydował się na edukację domową, także znajdzie u was jakieś wsparcie i pomoc?

: Tak. Znajdzie literaturę nie tylko z zakresu edukacji domowej, ale również fachowe piśmiennictwo z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz bogaty zasób literatury związanej z edukacją. 

Edukacyjna.pl: Czy jesteście w stanie tak pokierować rodzica-edukatora domowego, niebędącego pedagogiem, żeby wiedział, gdzie szukać i z jakich źródeł korzystać, aby edukacja domowa w jego rodzinie przebiegała w zgodzie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie była efektywna, to znaczy dawała dziecku najlepsze dla niego formy nauki i sposoby rozwoju? 

: Myślę, że jesteśmy w stanie sprostać temu zadaniu. Jesteśmy nauczycielami, zatem nieobca jest nam metodyka czy dydaktyka zajęć z dziećmi. Wyszukamy literaturę, wskażemy źródła, a mając już pewne doświadczenie w pracy z dziećmi, podpowiemy metody czy narzędzia pracy. 

Bogate doświadczenie i bogate zasoby edukacyjne 

Edukacyjna.pl: Czy rodzic-edukator domowy w każdej sytuacji może przyjść do was i poprosić o pomoc, czy to w zdobyciu określonych materiałów, czy w przybliżeniu wymagań podstawy programowej, czy w podpowiedzeniu jakichś dobrych, sprawdzonych sposobów metodycznych?

: Kżdy czytelnik jest w naszej bibliotece dobrze zaopiekowany - rodzic-edukator domowy również. Pomagamy wyszukać odpowiednie materiały i informacje, a jeśli rezultat jest niezadowalający czytelnika, szukamy materiałów w innych bibliotekach, wskazując mu konkretne miejsca, gdzie są one dostępne. Jeśli danej pozycji nie ma w bibliotece na terenie Małopolski, przy pomocy wypożyczeń międzybibliotecznych możemy sprowadzić ją nawet z innej biblioteki. 

Edukacyjna.pl: Podsumowując - każdy rodzic, który decyduje się na edukację domową, może zwrócić się do biblioteki pedagogicznej w swojej okolicy i uzyska tam wszechstronną pomoc w zakresie przygotowania i organizacji całego procesu edukacyjnego dla swojego dziecka

Naszym zdaniem to bardzo ważne, żeby o tym mówić i to powtarzać, gdyż niewiele osób spoza branży edukacyjnej wie o istnieniu bibliotek pedagogicznych, o ich dużej roli i szerokich możliwościach. 

Formy wspierania edukacji domowej przez bibliotekę pedagogiczną 

: Tak. O naszych bibliotekach rodzice najczęściej dowiadują się od nauczycieli lub w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. I to jest smutne. Sama tego doświadczam. Niejednokrotnie mieszkańcy Olkusza nie wiedzą, że w ich mieście znajduje się biblioteka pedagogiczna. Robimy wszystko, aby to zmienić. Oprócz współpracy z placówkami edukacyjnymi z terenu powiatu, aktywnie działamy również w mediach społecznościowych, docierając w ten sposób do większej liczby osób. Ponadto w trakcie naszej rozmowy przyszedł mi do głowy taki pomysł, aby zorganizować w naszej bibliotece cykl spotkań dla rodziców-edukatorów z powiatu olkuskiego. Może będzie to okazja, aby rodzice edukujący domowo nie tylko podzielili się z innymi swoim doświadczeniem, ale również poznali nasze zasoby. 

Edukacyjna.pl: Świetnie! To jest bardzo dobra wiadomość. Takie spotkania z pewnościa byłyby cenną inicjatywą; również dlatego, że pozwoliłyby zintegrować to środowisko na danym terenie. A czy znajdą u Was coś ciekawego dla siebie same dzieci będące w edukacji domowej? Czy macie jakąś ofertę zajęć, na przykład warsztatowych, dla takich dzieci? 

: Do tej pory nie było takiego zapotrzebowania, ale uważam, że nasza oferta edukacyjna, skierowana do uczniów szkół i przedszkoli, po niewielkich korektach, może być realizowana także dla dzieci będących w edukacji domowej. I to realizowana zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Polecam uwadze czytelników strony internetowe bibliotek pedagogicznych i zapraszam do bezpośredniego kontaktu. 

Edukacyjna.pl: Wszystko, co usłyszeliśmy / przeczytaliśmy w tej rozmowie, to cenne informacje, z których - jestem tego pewna - zechce skorzystać wielu rodziców. To jeszcze ostatnie pytanie: czy chciałaby pani powiedzieć coś szczególnego tym rodzicom, którzy decydują się na edukację domową? 

: Podziwiam rodziców, decydujących się na edukację domową. To wielkie wyzwanie. Są dla mnie pionierami w ważnym procesie edukacyjnym. Przed edukacją domową jest przyszłość. Myślę, że tradycyjna forma edukacji powinna dużo z niej czerpać. 

Edukacyjna.pl: Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Rozmowę przeprowadziła Dorota Marcinkowska

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz

Odpowiadasz na komentarz