Left Banner

8 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku.

Wydarzenie, początkowo skierowane było tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek (8-15 maja).

Święto to ma na celu popularyzację książek i czytelnictwa, a także podnoszenie świadomości na temat funkcji, jakie biblioteki pełnią w naszym życiu. Są one przede wszystkim źródłem wiedzy, rozrywki, kultury w każdy wieku. Biblioteki są także miejscem magicznym i otwartym dla wszystkich. To miejsce spotkań w czasie i przestrzeni, w którym na odwiedzającego zawsze czekają dobrzy przyjaciele-książki.

Dzień Bibliotekarza jest okazją do przedstawienia dokonań i zawodowych osiągnięć bibliotekarzy, do rozmów o tym, jak zmienia się bibliotekarstwo i biblioteki, jak zmienia się zawód bibliotekarza i jego rola we współczesnym świecie. Według Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego bibliotekarstwo to: praktyczna umiejętność realizacji procesów bibliotecznych, a więc bibliotekarz jest praktykiem, który uprawia tę profesję.

Co właściwie oznacza wyraz „biblioteka"?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion lub biblos to księga, a theke to składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały oraz informuje o  materiałach bibliotecznych (swoich, oraz obcych).

Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny).

Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Asurbanipala w Niwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).

W Polsce biblioteki tworzono od XI w. (katedralne, kapitulne, klasztorne); w XIV w. założono pierwszą bibliotekę uniwersytecką ( Biblioteka Jagiellońska), powstały biblioteki dworskie, rodowe, mieszczańskie (rozwój zwłaszcza w epoce odrodzenia). W okresie reformacji tworzono biblioteki miejskie (Poznań 1535, Gdańsk 1596), w okresie kontrreformacji-biblioteki kolegiów zakonnych, głównie jezuickich i pijarskich. Ożywienie tendencji do rozwoju bibliotek, zahamowany przez wojny XVII w., następowało od połowy XVIII w. ( otwarcie w 1747 r. pierwszej biblioteki publicznej i narodowej-Biblioteka Załuskich. W okresie zaborów pracy naukowej i oświatowej służyły biblioteki fundacyjne i rodowe pełniące funkcje bibliotek narodowych-Biblioteka Jagiellońska i biblioteka Ossolineum. Rozwijały się biblioteki powszechne (biblioteki publiczne w Polsce), głównie czytelnie, zakładane przez organizację społeczno-oświatowe i biblioteki specjalne (głównie towarzystw naukowych).

Ważną rolę odegrały polskie biblioteki za granicą. Po odzyskaniu niepodległości (1918 r.) opiekę nad częścią bibliotek przejęło państwo i samorządy terytorialne; nawiązano współpracę międzynarodową.  W 1928 roku powstaje Biblioteka Narodowa  działająca jako Biblioteka Załuskich w latach 1747-1795.

Po II wojnie światowej biblioteki polskie straciły ok. 2/3 zbiorów. Po wojnie nastąpił rozwój bibliotek wszystkich sieci, zwłaszcza publicznych.

biblioteka

 

RODZAJE BIBLIOTEK

Czy wiecie, że w Polsce funkcjonuje wiele typów bibliotek publicznych, tzn. takich, do których jest ogólny dostęp. Oczywiście uczeń nie będzie mógł korzystać z biblioteki naukowej, bo rodzaj zbiorów jest odpowiedni dla naukowców i studentów, a z kolei studenci nie będą mieli czego szukać w bibliotekach przeznaczonych dla dzieci.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

  • jest jedną z pracowni szkolnych głównym ośrodkiem informacji szkolnej ( odbiorcami są uczniowie danej szkoły, a także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły).

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

  •     jest ogólnie dostępna dla wszystkich obywateli kraju.

BIBLIOTEKA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

  • swą działalność opiera na zasadzie, iż dzieci i młodzież wymagają specjalnie zorganizowanych i odpowiednio prowadzonych bibliotek dostosowanych do potrzeb czytelniczych tej grupy wiekowej.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

  • służy kształceniu i doskonaleniu nauczycieli i wychowawców oraz pracowników oświaty i wychowania.

BIBLIOTEKA NAUKOWA

  • służy przede wszystkim rozwojowi i potrzebom nauki oraz kształceniu na poziomie wyższym.

BIBLIOTEKA NARODOWA

  • jest centralną i główną biblioteką kraju (państwa). Gromadzi ona i przechowuje wszystkie rodzaje materiałów bibliotecznych, które zostały wytworzone na terenie danego kraju, a także wytworzone poza granicami kraju, ale jego dotyczące.

BIBLIOTEKA SPECJALNA

  • w przeciwieństwie do bibliotek ogólnych zbiory bibliotek specjalnych są gromadzone według określonej dziedziny ( np. medycyny, techniki, wojskowości) lub tematyki ( np. morze, kosmonautyka) albo są przeznaczone dla jednego typu czytelników ( np. dla dzieci, dla niewidomych).

Poniżej przedstawiamy ofertę księgarni Edukacyjna.pl, w której znajduje się wiele książek. Wśród nich szczególnie polecamy :)

Mądre bajki. Przyjaźń

Szczęście. Opowiastki dla dzieci

Legendy polskie dla dzieci

Doktor Dolittle i jego zwierzęta

Monte Cassino (wydanie z naukowym omówieniem)

A kiedy... Opowiadania biblioterapeutyczne

Powiązane produkty

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.