Left Banner

Dyskalkulia - ofrta pomocy dydaktycznych do nauki matematyki

Dyskalkulia

Dyskalkulia jest jedną z odmian dysleksji. Jest to zaburzenie, które objawia się problemami z przyswajaniem wiedzy z obszaru matematyki. Dyskalkulia jest powodowana przez nieprawidłowości genetyczne lub wrodzone. Dyskalkulii nie towarzyszy obniżenie funkcji umysłowych czy też innych nieprawidłowego rozwoju. Dyskalkulia należy do grupy tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (jest jedną z odmian dysleksji). To zaburzenie objawiające się problemami z przyswajaniem wiedzy z zakresu matematyki. Dyskalkulia powodowana jest przez nieprawidłowości wrodzone lub genetyczne. Najczęściej ten syndrom występuje u dzieci o zwykłej lub więcej niż przeciętnej inteligencji.

Aktywne filtry