Szkoła za pasem - pakiet podstawowy

Wydawnictwo
Wydawnictwo Edukacyjne open_in_new
Autor
Marta Jelonek, Katarzyna Wójcik-Bożętka open_in_new
Data wydania
2016
Nr katalogowy
25349
119,00 zł
Brutto
Ilość

 • Bezpieczeństwo zakupów Bezpieczeństwo zakupów
 • Szybka dostawa Szybka dostawa
 • Bezpłatne zwroty Bezpłatne zwroty
Zestaw podstawowy pakietu Szkoła za pasem. Roczne przygotowanie do szkoły (dla dziecka) zawiera:

 • Karty pracy zeszyt 1
 • Karty pracy zeszyt 2
 • Karty pracy zeszyt 3
 • Karty pracy zeszyt 4

Karty pracy Szkoła za pasem to skompensowane środki dydaktyczne przeznaczone dla dziecka, podzielone na cztery zeszyty po pięćdziesiąt barwnych kart z perforacją, które zawierają:

 • ćwiczenia graficzne i manualne (w tym wielokrotnego powtórzenia, dzięki użyciu ruchomej folii)
 • ćwiczenia kształcące mowę i myślenie logiczne
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
 • ćwiczenia matematyczne
 • ćwiczenia diagnostyczne.

Rolą nauczyciela jest dostosować poziom trudności zadania do możliwości dziecka, np. poprzez modyfikację polecenia czy rozłożenie wykonania zadania w czasie. Do nauczyciela należy decyzja co do pory dnia i formy realizacji zadań z karty pracy.

W zależności od rodzaju polecenia na karcie znajduje się jedno (jeśli zadanie wymaga użycia nożyczek lub folii), dwa lub trzy zadania. Oprócz zadań bezpośrednio związanych z tematyką dnia i ją dopełniających, w dolnej części większości kart zamieszczone jest ćwiczenie rozwijające grafomotorykę, koordynację wzrokowo-ruchową i orientację na kartce. Systematyczność ćwiczeń tego typu pozwoli na osiągnięcie przez dziecko sprawności niezbędnej do podjęcia w szkole nauki pisania.

Zakładamy, że zadania z kart pracy - jedna karta na dzień - będą integralną częścią scenariuszy zawartych w Przewodniku dla nauczyciela. Poziom trudności zadań jest dostosowany do możliwości rozwojowych pięciolatka. Realizując z dzieckiem zadania, nauczyciel powinien szczególnie pamiętać o dydaktycznej zasadzie indywidualizacji. Każde dziecko ma bowiem różne możliwości i robi różne postępy w budowaniu wiedzy oraz zdobywaniu umiejętności.

Część kart pracy stanowi jednocześnie materiał do analizy umiejętności dziecka. W części I oraz III i IV umieszczono dla wygody nauczyciela zadania diagnostyczne niezbędne do wstępnej oraz powtórnej obserwacji wychowanków. Założeniem autorek była integralność tych ćwiczeń z codziennym oddziaływaniem dydaktycznym, bez tworzenia odrębnego dokumentu. Ćwiczenia o charakterze diagnostycznym są elementem dopełniającym obserwację i pozwolą na pełną ocenę poziomu umiejętności dzieci, a ich wyniki nauczyciel powinien nanieść do Tabeli Diagnozy Indywidualnej. Graficzne wyróżnienie kart diagnostycznych (jamnik obwąchujący literkę D) sprawia, że nawet nauczyciel, który nie korzysta ze scenariusza, będzie mógł łatwo odnaleźć zadanie i wykorzystać je w obserwacji diagnozującej wychowanka.